ค้นหา
คำค้น 
จาก 
หมวดหมู่ 
 
 


เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2557เพิ่มไฟล์ VDO เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2557เพิ่มไฟล์ PDF เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2557

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 22 เม.ย. 2557 )
เพิ่มไฟล์ PDF เทศน์พระ

- เทศน์พระ เรื่อง ล่าฝัน เทศน์เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2556

- เทศน์พระ เรื่อง ไม้ผุ เทศน์เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2557เพิ่มไฟล์ PDF เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 21 เม.ย. 2557 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- ภาวนารู้ เทศน์เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2557เพิ่มไฟล์ PDF เทศน์พระ

- เทศน์พระ เรื่อง สำคัญว่า เทศน์เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2557

- เทศน์พระ เรื่อง มีราคา เทศน์เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2557

- เทศน์พระ เรื่อง แก้ไข เทศน์เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 20 เม.ย. 2557 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- ธรรมเย้ยมาร เทศน์เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 19 เม.ย. 2557 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์บนศาลา

- ธรรมไม่มีในตน เทศน์เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- คิดว่าดี เทศน์เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 16 เม.ย. 2557 )


 
   

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

ภาวนารู้ เทศน์เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

ธรรมเย้ยมาร เทศน์เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2557 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

คิดว่าดี เทศน์เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 2557 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2557 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

เกิดพุทโธ เทศน์เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2557 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2557 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  
 
     
     
 
ติดต่อสอบถาม contact@sa-ngob.com , 0 83038 2477 Copyright © 2009-2014, สงวนลิขสิทธิ์โดย www.sa-ngob.com