ค้นหา
คำค้น 
จาก 
หมวดหมู่ 
 
 


เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์บนศาลา

- เถาถั่ว-ต้มถั่ว เทศน์เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- หาลงที่ใจ เทศน์เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 20 ก.ค. 2557 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- ศีล-ธรรม เทศน์เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 19 ก.ค. 2557 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- ทางสว่าง เทศน์เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 14 ก.ค. 2557 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- เกาที่คัน เทศน์เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2557


เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์บนศาลา

- ธรรมะเก่าแก่ เทศน์เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2557เพิ่มไฟล์ VDO เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2557

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 13 ก.ค. 2557 )
เพิ่มไฟล์เสียง เทศน์เช้า

- เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2557

เพิ่มไฟล์เสียง ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม

- จะหลอกใคร เทศน์เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2557 ( เพิ่มเติม ณ วันที่ 12 ก.ค. 2557 )


 
   

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

หาลงที่ใจ เทศน์เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

ศีล-ธรรม เทศน์เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เถาถั่ว-ต้มถั่ว เทศน์เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2557 ใหม่ คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2557 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

ทางสว่าง เทศน์เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2557 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2557 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  

เกาที่คัน เทศน์เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2557 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด

เทศน์เช้า เทศน์เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2557 คลิกรับฟังเสียง คลิกดาวน์โหลด  คลิกรับชมภาพ  
 
     
     
 
ติดต่อสอบถาม contact@sa-ngob.com , 0 83038 2477 Copyright © 2009-2014, สงวนลิขสิทธิ์โดย www.sa-ngob.com